Bài phát biểu của PGS.TS. Trần Hoàng Hải tại lễ công bố quyết định nhân sự

“Tôi sẽ tận tâm, tận lực đem hết khả năng, sức lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Tôi hành động vì và chỉ vì uy tín, thương hiệu, lợi ích của Nhà trường; vì lợi ích của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh” – phát biểu của PGS.TS. Trần Hoàng Hải.

Ngày 01/3/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định 607/QĐ-BGDĐT về việc giao PGS.TS. Trần Hoàng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM phụ trách Nhà trường cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng về nhân sự Hiệu trưởng Nhà trường, ngày 14/03/2018 tại buổi lễ công bố các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường – PGS.TS. Trần Hoàng Hải đã có bài phát biểu cảm ơn, ghi nhận và đánh giá những kết quả mà Hiệu trưởng tiền nhiệm đã đạt được, đồng thời cũng đề ra những mục tiêu, những quyết tâm để xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn tới, Ban Truyền thông ULAW xin trích lược một số nội dung bài phát biểu để giới thiệu đến bạn đọc.


 “Thưa các quý Thầy Cô!

            Đối với bản thân Tôi. Tôi rất vinh dự được Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng giao nhiệm vụ Phụ trách Trường Đại học Luật TP.HCM, cùng với các thầy trong Ban giám hiệu tiếp tục quản lý Nhà trường trong giai đoạn mới đầy thử thách – Đó là giai đoạn khởi đầu có ý nghĩa quan trọng của quá trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà trường.

Trước hết, Tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả thầy cô – những người đã luôn sát cánh, tin tưởng, ủng hộ chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau.

         Tôi xin hứa với tất cả thầy cô có mặt tại đây hôm nay và qua các thầy cô đến tất cả cán bộ, giảng viên và nhân viên của Nhà trường rằng: Tôi sẽ tận tâm, tận lực đem hết khả năng, sức lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Tôi hành động vì và chỉ vì uy tín, thương hiệu, lợi ích của nhà trường; vì lợi ích của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Luật TP. HCM.

 

Kính thưa các thầy cô!

           Khi nhận được quyết định giao Phụ trách Trường, tôi nhận thức rằng nhiệm vụ mới hết sức vinh dự nhưng cũng nặng nề với nhiều khó khăn, thử thách, đầy trách nhiệm.

Điều 5 Nghị định 157/2007 ngày 27/10/2007 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, theo đó: “Người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này cũng phải thực hiện chế độ trách nhiệm như người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước“.

       

       Bên cạnh việc hoàn thành những nhiệm vụ điều hành quản lý Nhà trường, Tôi còn có trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo, Đảng ủy và Hội đồng Trường bồi dưỡng cán bộ để họ có đủ năng lực và phẩm chất đảm trách công việc của Nhà trường. Việc đó cần có thời giansự kiên trì của chúng ta. Và chỉ khi thực hiện trọn vẹn những việc làm đó thì Tôi mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ do Bộ giao phó.

        Tôi mong rằng tất cả thầy cô dù ở bất kỳ cương vị nào hãy đồng tâm, hiệp lực cùng với Tôi, Ban Giám hiệu Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; tất cả nhìn về một hướng – Tất cả vì môi trường thân thiện, mang tính sư phạm trong Nhà trường; tất cả vì uy tín của Nhà trường; phấn đấu cao độ để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của toàn thể GV, NV Nhà trường.   

 

Kính thưa các thầy cô,

     Với nhiệm vụ được giao, Tôi cùng Ban Giám hiệu sẽ xây dựng cho mình một chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cho từng giai đoạn. Bên cạnh những công việc thường xuyên, ngay bây giờ, chúng ta cần tập trung cho các công việc trong chiến lược ngắn hạn sau đây:

1/- Nhanh chóng ổn định tâm lý của tập thể GV, NV Nhà trường sau một thời gian vừa qua, để tạo bầu không khí mới trong Nhà trường chúng ta: đó là đoàn kết, thân thiện, nhân văn, sư phạm, đặc biệt chú trọng xây dựng và củng cố văn hóa Nhà trường – mang bản sắc Trường Đại học Luật TP.HCM; tạo điều kiện cho tất cả thầy cô giáo được thể hiện mình một cách bình đẳng, trong sáng để tiến bộ trên bước đường phấn đấu vươn lên của mình (Đây là nhiệm vụ vừa trước mắt, vừa lâu dài);

 2/- Công tác tư vấn tuyển sinh, tổ chức thi THPTQG, tuyển sinh chính quy 2018 để các đợt thi được thực hiện hiện thật nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn, có hiệu quả cao. Điều này thực sự quan trọng đối với việc nâng cao uy thế của Nhà trường;

3/- Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (bao gồm việc thực hiện chương trình NCKH đã được phê duyệt đúng tiến độ, có chất lượng cao; động viên, khuyến khích tất cả các nhà khoa học tự tìm kiếm những chương trình hợp tác bằng quan hệ cá nhân, mang về cho Nhà trường và Nhà trường sẽ cử chuyên gia đúng chuyên ngành tham gia vào các chương trình đó). Vì xét cho cùng các thầy cô vẫn là tài sản quý báu của Nhà trường, danh tiếng của thầy cô cũng chianh là danh tiếng của Trường Đại học Luật TP. HCM;

4/- Công tác hoàn thiện các quy chế liên quan đến tự chủ của Trường, mà ưu tiên trước mắt là Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc của GV, NV, Quy chế tín dụng và hỗ trợ sinh viên hướng tới việc đảm bảo công bằng (không cào bằng), hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho GV, nhân viên Nhà trường; hỗ trợ có hiệu quả cho sinh viên khó khăn có điều kiện học tập;

5/- Tăng cường nhiều hoạt động nhằm quy tụ cựu sinh viên, tạo điều kiện để Hội cựu sinh viên hoạt động có hiệu quả.

Tất cả những hoạt động, nhiệm vụ nêu trên không phải là mới mẻ. Trong nhiều năm nay, Ban giám hiệu đã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện những hoạt động này. Chính vì vậy, chúng ta mới có thể đạt được những kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, điều kiện mới, bối cảnh mới chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người học và của xã hội.

Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải có nguồn lực tài chính ngày càng được phát triển. Liên quan đến vấn đề này, chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc phân tích thấu đáo nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc tuyển sinh và đào tạo các hệ, bậc đào tạo (đặc biệt lưu ý đến hệ VLVH, bậc cao học), để có được những định hướng và những giải pháp đúng đắn để phát triển trong bối cảnh cạnh tranh đầy khó khăn hiện nay.


Thưa quý thầy cô,

Ban Giám hiệu, đặc biệt là bản thân Tôi chỉ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra nếu được sự hỗ trợ nhiệt tình, bằng cả tấm lòng của tất cả thầy cô trong Trường. Tôi mong rằng tất cả thầy cô tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Tôi nhiều hơn nữa bằng việc cống hiến tốt hơn nữa cho Nhà trường, vì Tôi đã, đang và sẽ hành động vì Nhà trường.

     Trong quá trình quản lý điều hành, chúng tôi rất mong mỏi được nhận những góp ý, tốt nhất là những giải pháp cụ thể của thầy cô đối với mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, thậm chí là những lời phê bình nhưng phải kịp thời, mang tính xây dựng. Tôi sẽ ghi nhận tất cả những đóng góp đó hoặc trực tiếp thông qua các buổi tiếp xúc hoặc thông qua hòm thư riêng. Tôi mong mỏi điều đó vì nó giúp Tôi ngày càng trở nên tốt hơn, quản lý có hiệu quả hơn nhằm đạt được ước vọng to lớn của tất cả chúng ta là: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta luôn phát triển mạnh mẽ, uy tín Nhà trường ngày càng được nâng cao, thương hiệu của Nhà trường ngày càng được tỏa sáng!

        

Cuối cùng, một lần nữa cho tôi được gửi lời cám ơn và kính chúc Giáo sư Mai Hồng Quỳ nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho Nhà trường.

       Kính chúc tất cả thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, thạnh phúc và có nhiều đóng góp hơn nữa, cho sự phát triển của Nhà trường, cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

            Xin trân trọng cám ơn!”

 Ban Truyền thông ULAW trích lược

   

Top